Física Fundamental V

106028C

Segundo semestre de 2023

INFORMACIÓN GENERAL

HORARIO DE CLASES

Ma. de 14:00-17:00. Salón: Lab. Física

Ma. de 9:00-11:00. Salón: E26 -> 2005 

Vi. de 9:00-11:00. Salón: E20 -> 2116

HORARIO DE ATENCIÓN

Ju. de 14:00-15:00. Oficina 2174 (Ed. 320, 2o. piso) o con cita previa por email.

Por ningún motivo se atenderá en otro horario sin cita previa.

EVALUACIÓN

MATERIAL ADICIONAL:

BIBLIOGRAFÍA:

TALLERES